Το Πέρασμα απο τον αυτο-απασχολουμενο Επαγγελματία στον Επιχειρηματία

Οι Εννέα (9) Επιχειρηματικές Αρχές, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε.

@@@

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

@@@

1η Επιχειρηματική Αρχή: ''H Τριαδικότητα''

@@@

2η Επιχειρηματική Αρχή: ''Γραμμική - Μοχλευτική - Εκθετική Ανάπτυξη''

@@@

3η Επιχειρηματική Αρχή: ''Ανταλλαγή  Χρόνου για Χρήμα''

@@@

4η Επιχειρηματική Αρχή: ''Δυνατότητα Κλιμάκωσης (Scalability)''

@@@

5η Επιχειρηματική Αρχή: ''H 80/20 Αρχή του Παρέτο''

@@@

6η Επιχειρηματική Αρχή: ''Ανάπτυξη 10Χ έναντι 10%''

@@@

7η Επιχειρηματική Αρχή: ''Αυτοματοποίηση και Outsourcing''

@@@

8η Επιχειρηματική Αρχή: ''Πέρασμα στην Παραγωγή''

@@@

9η Επιχειρηματική Αρχή: ''Οραμα - ''Γιατι'' - Στρατηγική Εξόδου''

@@@

BONUS CHAPTERS

A. ''Ακονίζοντας το Τσεκούρι'' - H Σημασία της Ξεκούρασης

@@@

Β. Tα τρία είδη κινήτρων: ''Εμπνευση - Προτροπή - Εσωτερικό Κίνητρο''